Πιστοποιητικά ποιότητας

Μπορείτε να δείτε τα πιστοποιητικά ποιότητας των ενδυμάτων Toni & Tomy:

Explanation of certifications

FF11 : Test in Water Resistance A wet piece of cloth-C, consisting of acetate, cotton, naylon, polyester, acrylic, wool is rubbed against the fabric used to sew our wear, so as to test their resistance in water. Optimal level is 5 (ISO 105 specifications).

FF52 : Abrasion Test A white piece of cloth-G, with concrete specifications is cut into two. The first piece is wet, while the second one remains dry. Each part is rubbed against the fabric used to sew our wear, so as to check their resistance to abrasion apparel. Optimal level is 5 (ISO 105 specification).

FG18 : Tolerance Test on Warp and Weft Each fabric consists of two braids (warp and weft). Each braid is tested separately by putting a force F calculated in kgrs. The safety limit is the resistance of the braid at 20 kgrs.

GS1 Association: H βιοτεχνία Αυγητίδης Αντώνιος / our-family-wear, είναι μέλος του σωματείου GS1 Association Greece με Αρ. Μητρώου 3336.